Alerta: Compte! Data canviada

Agenda

Minúcies lingüístiques

Amb Joan Pons

Cartell

Podem dir istiu, coranta, fenya, debaes o llàpits? Qui t’ha dit que pronunciar xocolata és més correcte que txocolata i que dir io en comptes de jo és un error monumental?

Podem fer servir paraules que no són al diccionari? Què n’hem de fer dels barbarismes? 

A El Foment de Girona us proposem unes trobades socials per reflexionar sobre l’ús del català. A través de tres sessions d’una hora i trenta minuts cadascuna, reflexionarem sobre l’ús del català acompanyats d’un filòleg que ens guiarà en l’interessant periple de les Minúcies lingüístiques.

 

25/10/23 — Els diferents catalans que ara es parlen

22/11/23 — Els registres, més enllà de l’estàndard

20/12/23 — Els límits de la normativa i el retrocés de l’espontaneïtat

 


 

Places: 20 inscrits

Horari: de 18:30 h a 20 h

Preu: 5 € (inclou les 3 sessions)

 

Àmbit
Curs
Data
Del dimecres 25 d'octubre al dimecres 20 de desembre de 2023
Lloc
Escola d'El Foment . Carrer dels Mercaders, 14. Girona
Preu
5 €