Blog

L’equip dels més treballadors

Des del mestre-ballador a la mestra-balladora...

Us convidem a conèixer les persones que configuren l’equip docent de l’Escola. Podeu veure les seves referències en aquest enllaç del web. Comprovareu que són persones pedagògicament qualificades, en formació permanent i en actiu dins el panorama artístic del país. Tots plegats comparteixen el rigor i la il·lusió cap a aquest projecte i una gran passió envers la cultura i la seva gent.

També convé dir que, des de la perspectiva de la confiança i de la corresponsabilitat, l’equip de docents tindrà la formació específica i vetllarà pel compliment dels protocols i les normatives de seguretat que la situació actual requereixi per a cadascuna de les activitats.

Al setembre comença l’Escola!