PRESENTACIÓ

Moltes idees i un bon espai destinat a fomentar la cultura 

què és?

MISSIÓ / VISIÓ / VALORS / OBJECTIUS

El Foment de Girona pretén ser un complex cultural amb espais dedicats a la formació, al lleure, a la gastronomia, al debat, a la reflexió... amb l’objectiu de revaloritzar i fomentar la cultura i la llengua catalanes.

El Foment vol ser un nou punt de trobada, viu i participatiu, que ha de bullir d’activitat gràcies a una programació molt variada. Som una peça més que s’afegeix a l’engranatge d’entitats i espais cívics que fan girar la vida cultural i social gironina i catalana. Valorem la feina que fa tothom, i procurem reforçar-la amb la nostra implicació.

Som i serem el Foment de tot allò que calgui fomentar: el foment de la llengua, el foment de la cultura, el foment de la música, el foment de les begudes de la terra,  el foment de la sostenibilitat, el foment de la història, el foment del diàleg, el foment de l’amistat, el foment de la convivència, etc.

En definitiva, el Foment de Girona, al servei dels veïns del Barri Vell i de la resta de la ciutat i comarca; i el Foment de la República, al servei de la Nació Catalana, de tothom qui tingui ganes d’arrelar-s’hi, de conèixer-la i d’estimar-la, independentment del seu origen o condició social.

plaça

MISSIÓ

Promoure la cohesió i transformació social fomentant i revaloritzant la cultura  des d’una perspectiva nacional catalana desacomplexada, més enllà dels tòpics i de les tendències dominants del moment.

 

VISIÓ

Esdevenir un espai cultural de referència al servei dels gironins i dels ciutadans d’arreu de la Nació Catalana que visiten o s’estableixen a Girona.

 

VALORS

Els principals valors en els quals es basa el Foment són:

 • L’esperit transversal i intergeneracional per garantir que tothom hi trobi el seu espai.
 • La cooperació, la solidaritat, el respecte i la participació social per deixar aquest món millor de com l’hem trobat, fent-ho des d’una perspectiva nacional catalana.
 • L’aprenentatge, el debat i la reflexió envers el patrimoni nacional, per revaloritzar-lo i fer que tothom el pugui conèixer, estimar, gaudir i compartir, com a part del patrimoni mundial que entre tots hem de preservar.
 • La sensibilització amb la responsabilitat social empresarial amb mesures medioambientals, laborals i socials
 • El compromís amb l’excel·lència amb afany de millorar dia rere dia.

 

OBJECTIUS GENERALS

Els objectius generals del Foment són:

 1. Impulsar un espai cívic obert al públic que sigui un punt de trobada per a fomentar i revaloritzar la cultura.
 2. Treballar per a la promoció de la llengua i la cultura catalanes.
 3. Aprofundir en tots els aspectes referents al reforçament de la identitat nacional des d’una vessant progressista, democràtica i solidària.
 4. Defensar la unitat filològica-lingüística de l’idioma català respectant les diferents variants de parla existents arreu del territori.
 5. Facilitar el procés d’acollida, integració i arrelament de la nova societat catalana, dels catalans nascuts a fora, fent que a partir de la descoberta de la realitat catalana (llengua, història, cultura...) prenguin consciència que pertanyen a un poble amb personalitat pròpia.
 6. Contribuir amb la nostra acció i opinió a la defensa dels drets i llibertats fonamentals de les persones i dels pobles.
 7. Establir vincles de col·laboració amb entitats juvenils, culturals, socials i educatives, així com amb els diferents ens de les administracions públiques dedicades a l’ensenyament, l’educació, a la cultura i a la dinamització juvenil i social, per tal de difondre el coneixement de la llengua i la cultura catalanes.
 8. Oferir espais i activitats que dinamitzin i enriqueixin la vida cultural del Barri Vell de Girona i, per extensió, de tota la ciutat i el país.