QUÈ ÉS?

MissióVisió / Valors / Objectius

L’Escola neix per oferir una <B>formació artística d’arrel tradicional</b>basada en la dansa, la glosa i la cançó, presentant una proposta educativa per a famílies, infants, joves i adults mitjançant tallers i cursos regulars. 

En definitiva, es vol brindar un espai que faciliti l’aprenentatge, la pràctica, l’experimentació i el gaudi d’aquestes arts en viu, tot compartint experiències vitals significatives.

Missió

Fomentar i bastir una societat més lliure, més justa i més humana mitjançant la dansa, la glosa i la cançó des d’una perspectiva nacional desacomplexada i més enllà dels tòpics i de les tendències dominants del moment. 

 

Visió

Ser un agent actiu que fomenti la difusió, creació i potenciació de la cultura catalana esdevenint un punt de referència tant en l’àmbit local com nacional.

 

Valors

- Respecte envers les generacions precedents.

- L’excel·lència i el compromís pedagògic en totes les activitats.

- La cooperació amb tots els membres de la comunitat educativa i amb les diferents entitats vinculades al territori.

- Responsabilitat territorial del patrimoni sonor i visual del nostre país.

 

Objectius:

- Afavorir el desenvolupament personal i col·lectiu mitjançant una oferta educativa global i diversa.

- Revaloritzar el llegat musical i dansaire de les generacions precedents com a font de coneixement i de saber fer.

- Conèixer i divulgar el repertori potenciant les tímbriques, el to, el gest i el caràcter interpretatiu de cada gènere.

- Difondre el patrimoni festiu del país per incidir en la millora del paisatge sonor de les festes i esdeveniments populars. 

- Fomentar un espai de creació artística basada en la dansa, la glosa i la cançó.