Adri Dilmé

 

 

Mestre de música de l'escola Camins
Projectes musicals com: Cor Maimons, Re-endolle't, campaments musicals d'Oix, 
Grup musical: Germà Negre
Vinculació amb el teixit associatiu de Banyoles: agrupació de barraques, associació juvenil Ei gent, comissió de festa major...
Director de lleure
Vinculació en el projecte CANTUT