Condicions de pagament

1. Dels cursos anuals

2. dels tallers quadrimestrals

3. dels tallers intensius

 

1. DELS CURSOS ANUALS:

1.a. Matrícula

 • Es pagarà una matrícula de 60 € (consulteu bonificacions i descomptes) que garanteix la reserva de la plaça.

 • La matrícula serà anual i es farà un sol pagament per alumne, independentment dels cursos que faci. 

 • El pagament de la matrícula es farà mitjançant domiciliació bancària. No s’admet pagament en efectiu.

 • Només es retornarà aquest import en cas de cancel·lació del curs per part de l’organització.

 

1.b. Descomptes en la matrícula

 • Durant el primer període de preinscripció (del 8 de juny a Sant Joan de 2020) es farà un 50% de descompte sobre el preu estipulat en la matrícula.

 • Les famílies amb més d’un component matriculat gaudeixen dels següents descomptes:

  • 50% de descompte de la matrícula per al segon membre:  30 €

  • 75% de descompte de la matrícula per al tercer membre i successius: 15 €

 • Les famílies nombroses, monoparentals o d’acollida tenen un 50% de descompte en la matrícula de cadascun dels seus membres, sempre que presentin els documents en vigor en el moment de fer-la.

 • Les persones en situació d’atur o jubilades poden beneficiar-se d’un 25 % de descompte, sempre que presentin els documents en vigor en el moment de fer-la.

1.c. Quotes

 • Les quotes mensuals es cobraran per domiciliació bancària al compte corrent que hàgiu indicat en els documents de la inscripció.

 • El nombre de rebuts dependrà de l’oferta educativa triada. 

  • Mainada: Es passaran 10 rebuts (de setembre a juny) sempre amb la mateixa quota, independentment dels dies lectius que tingui cada mes.

  • Família i joves: Es passaran 9 rebuts (d’octubre a juny) sempre amb la mateixa quota, independentment dels dies lectius que tingui cada mes.

 • Els rebuts es giraran entre els dies 1 i 7 del mes corresponent.

 • En cas de deixar d’abonar alguna de les quotes s’aplicarà un recàrrec de 6 € a la quota mensual corresponent. 

 • Per notificar la baixa voluntària d’un curs caldrà notificar-ho per correu electrònic a escola@elfomentgirona.cat o a la secretaria de l’Escola abans del dia 20 del mes en curs.

 


 

2. Dels tallers quadrimestrals

2.a. Matrícules

 • Aquests tallers estan exempts de matrícula però, en el moment de fer la inscripció, s’avançarà el pagament de l’última mensualitat, garantint així la reserva de plaça efectuada en la preinscripció.

 • Aquest pagament es farà mitjançant domiciliació bancària. No s’acceptarà cap pagament en efectiu.

 • Només es retornarà aquest import en cas de cancel·lació del curs per part de l’organització.

2.b. Quotes

 • El preu del taller es repartirà en quatre quotes mensuals, per domiciliació bancària, entre els dies 1 i 7 del mes corresponent. Recordeu que l’última quota és la que s’avança a l’hora de fer la inscripció.

 • En cas de deixar d’abonar alguna de les quotes s’aplicarà un recàrrec de 6 € a la quota mensual corresponent. 

 • Per notificar la baixa voluntària d’un curs caldrà notificar-ho per correu electrònic a escola@elfomentgirona.cat o a la secretaria de l’Escola abans del dia 20 del mes en curs.

 


 

3. Dels tallers intensius

 • Un cop hàgiu realitzat la preinscripció en línia, teniu cinc dies hàbils per a fer el pagament del taller (el preu ja queda definit en la descripció de l’activitat)

 • El pagament del taller es fa mitjançant domiciliació bancària. No s’acceptarà cap pagament en efectiu.

 • Només es retornarà aquest import en cas de cancel·lació del curs per part de l’organització.

 • En el cas de baixa voluntària dels tallers intensius, es retornaria el 75% de l'import del curs si se sol·licita amb un mínim de 20 dies d'antelació a l'inici de l'activitat. Si es notifica més tard no es farà cap devolució.