Normativa escolar

L’escola / Els grups / Puntualitat / Assistència / Comunicació / Dret d’amissió / Certificats i reconeixement / Anul·lacions, baixes o devolucions

 

1. L’Escola

 • L’Escola d’El Foment es reserva el dret de variar la programació, l’horari, el professorat o la ubicació d’una activitat sempre que sigui per causes justificades. Qualsevol modificació es comunicarà a les persones interessades.

 • En cas d’absències o baixes temporals del professorat, l’Escola les cobrirà amb un substitut. 

 • L’Escola no es fa responsable de la pèrdua o robatori dels objectes personals dels alumnes.

 • No està permès entrar beguda i menjar a l’aula (exceptuant aigua).

 • Recomanem la lectura del Projecte Educatiu de Centre per conèixer la proposta pedagògica de l’Escola d’El Foment.

 

2. Els grups

 • Treballem en grups reduïts, en aules ben condicionades i amb professionals vocacionals i pedagògicament qualificats.

 • Per a totes les activitats les places són limitades, però per a dur-les a terme sempre caldrà un mínim de persones inscrites.

 • L’Escola es reserva la possibilitat de crear nous grups o de suspendre’n, en funció de la demanda que hi hagi.

 • Al llarg del curs es fomentarà que els alumnes participin en activitats extraordinàries per mostrar el seu treball i la proposta pedagògica de l’Escola.

 • El català és la llengua vehicular de totes les activitats. El Foment vol esdevenir un espai que faciliti l’acolliment lingüístic de les persones que no tenen el català com a primera llengua.

 • Hem de procurar que hi hagi un bon ambient de treball i una actitud tranquil·la a l’aula i de respecte cap als companys.

3. Puntualitat

 • Demanem que tothom sigui molt puntual i procuri arribar cinc o deu minuts abans de la classe. 

 • Convé ser puntuals en la recollida dels fills un cop acabada l’activitat extraescolar (si cal podeu fer temps a la recepció de l’escola). En cas de retard, us agrairem que truqueu al centre per avisar de la situació.

 • Les famílies que autoritzin els seus fills (de 3r de primària a 6è) a anar-se’n sols de l’Escola al finalitzar l’activitat, cal que ens ho comuniquin per escrit amb l’autorització pertinent, en cas que no ho hagin fet en el moment de fer la preinscripció.

 

4. Assistència

 • Pel bon funcionament de l’activitat cal que l’alumne assisteixi a la classe amb regularitat. 

 • El professorat farà un control d’assistència, per tal de poder justificar el reconeixement a qui ho necessiti.

 • Agrairem que els alumnes que algun dia no puguin venir a classe ho facin saber a secretaria.

 

5. Comunicació

 • Una bona comunicació és bàsica per millorar el procés d’ensenyament-aprenentatge de cadascun dels alumnes. 

 • Seguint les orientacions de sostenibilitat i respecte amb el medi ambient, les notificacions referents a l’Escola majoritàriament es transmetran per via electrònica.

 • Us recordem que els principals canals de comunicació seran:

  • El professorat i el personal administratiu. Estem a la vostra disposició per aclarir qualsevol dubte, neguit o demanda que tingueu.

  • El butlletí del Foment. El rebreu periòdicament per correu electrònic. Hi trobareu informació relativa a l’actualitat del Foment i els actes d’agenda.

  • Web i Xarxes socials. Podeu seguir l’actualitat a través del web i dels perfils del Foment a: Instagram, Facebook, Twitter i Youtube.

  • WhatsApp.  Per a la comunicació més personalitzada es crearan grups de difusió.

  • Gwido. És la plataforma de gestió acadèmica en la que hi trobareu horaris, formularis d’inscripció, quotes i informes.

  • Guia de l’estudiant. 

 

6. Dret d’admissió

 • L’Escola d’El Foment es reserva el dret d’admissió.

 • Aquelles persones que no respectin la feina del personal del centre, així com el procés d’aprenentatge de la resta de persones usuàries poden quedar exclosos de l’Escola per decisió de la direcció. En cas d’expulsió, no es tindrà dret a reembolsament dels diners abonats fins a aquell moment.

 

7. Certificats i reconeixement

 • Certificats d’assistència. Podem expedir-ne a tots els cursos, prèvia notificació. Per a obtenir-los cal haver assistit, com a mínim, al 80% de les hores lectives.

 • Certificats d’assistència per a docents. Hi ha cursos que estan en tràmit de reconeixement per part del Departament d'Educació de la Generalitat de Catalunya.

 • Reconeixement de crèdits. Hi ha cursos que estan en tràmit de reconeixement per part de la UdG.

 

8. Anul·lacions, baixes i devolucions

 • Només es retornarà l’import de la matrícula o d’un taller intensiu en cas d’anul·lació del curs per part de l’organització.

 • Per notificar la baixa voluntària d’un curs o d’un taller quadrimestral caldrà notificar-ho per correu electrònic a escola@elfomentgirona.cat o a la secretaria de l’Escola abans del dia 20 del mes en curs.

 • En el cas de baixa voluntària dels tallers intensius, es retornaria el 75% de l'import del curs si se sol·licita amb un mínim de 20 dies d'antelació a l'inici de l'activitat. Si es notifica més tard no es farà cap devolució. 

 • La no assistència a les classes en cap cas implica devolucions o descomptes de les quotes.