MAINADA

4 - 12 anys

Espores és un curs anual en dansa i cançó d’arrel tradicional, seqüenciat en tres nivells segons les edats de la mainada. Oferim una sessió setmanal d’1 o 2 hores de durada segons el nivell escollit. 

L’activitat educativa es durà a terme en grups reduïts, en aules ben condicionades i amb professionals vocacionals i pedagògicament qualificats que faran que venir a El Foment sigui una experiència ben amable i reconfortant.