Calendari

   Calendari dels cursos anuals

Seguirem el calendari escolar que determina el Departament d’Educació juntament amb el Consell Escolar Municipal de Girona.

A cada curs trobareu el calendari escolar del curs vigent

  • Inici de les classes: primera setmana d’octubre 

  • Fi de les classes:  tercera setmana de juny

 

   Calendari dels tallers quadrimestrals

A cada curs trobareu les dates concretes d’inici i finalització de l’activitat i els dies festius.

  • 1r quadrimestre: de l’1 d’octubre del 2020 a la tercera setmana de febrer de 2021

  • 2n quadrimestre: del 23 de febrer de 2021 a la setmana del 14 de juny de 2021

 

  Calendari dels tallers intensius

   Les dates queden especificades a la informació de cada taller